Norsk tysk engelsk NorskDeutchTourist information in English

Sveio folkebibliotek

Hovudbiblioteket ligg i skule- og kulturbygget Vigdartun i Sveio sentrum.
Det er ope 4 dagar i veka, og kan forutan bøker tilby ei rekkje tidsskrift og aviser, lydbøker, filmar og musikk. 3 PC-ar står til disposisjon for publikum.

Bibliotek
Sveio folkebibliotek

Biblioteket har eigen lesesal/møterom med ei samling lokallitteratur frå Sveio og omegn.

Hovedbiblioteket i Vigdartun har desse opningstidene:

Mandag og torsdag kl.13.00 - 18.00

Tysdag og fredag kl.10.00 - 15.00

Valestrand filial:

Onsdag kl. 13.00 - 18.00

Biblioteket har ein filial i Valestrand, denne ligg i Ørevik grendahus. Filialen har utlån av bøker, lydbøker og tidsskrift.

Dei bøkene/lydbøkene du ikkje finn i biblioteka, blir lånte inn frå andre bibliotek. Transportsamarbeidet mellom biblioteka på Haugalandet gjer at du kan levera inn lånt materiale også ved dei andre biblioteka. Alle boklån kan fornyast dersom det ikkje er ventelister på boka. Dette kan gjerast over telefon eller via nettsidene til biblioteket på adr.: www.sveio.folkebibl.no


Du er alltid velkommen til å ta kontakt med biblioteket dersom det er noko du lurer på. Alle tenestene på biblioteket er gratis.

 

 
Publisert av Vibeke Haugland. Sist endra 03.09.2014
Levert av ACOS AS
Sveio kommune postboks 40 5559 Sveio - tlf.53 74 80 00- postmottak@sveio.kommune.no