Norsk tysk engelsk NorskDeutchTourist information in English

Lege

Viktige telefonnummer:
*
Sveio legekontor: tlf. 53 74 84 00
* Førde legekontor: tlf. 53 74 70 70
* Albatross legesenter tlf. 52003515

* Interkommunale legevakt: tlf. 116117 / 52 80 40 00
* Medisinsk nødhjelp: tlf. 113
* Giftinformasjonssentralen: tlf. 22 59 13 00
* Kommuneoverlegar, Dea Kejlberg Jensen og Ted Carl Andeliustelefon 53 74 84 00

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinsk faglege rådgjevar . Han er ansvarleg for miljøretta helsevern og er kommunen sin smittevernlege.
Kommuneoverlegen har administrativt ansvar for helseavdelinga som omfattar legekontora og helsestasjonane.
Han er fagleg nestleiar for den interkommunale legevakta.
Kommuneoverlegen er leiar for kommunens psykososiale kriseteam.

ANDRE OFFENTLEGE LEGEOPPGÅVER

Tilsyn ved sjukeheim
Tilsyn ved barnevernsinstitusjon .
Skule- og helsestasjonshelseteneste .

SVEIO LEGEKONTOR
Tlf. 53 74 84 00
Besøksadresse : Kommunehuset i Sveio sentrum
Postadressse : Postboks 98 ,5559 Sveio
Fastlegar: Dea Kejlberg Jensen og Ted Carl Andelius (I vikariat for Ståle Andreassen og Håkon Sætre)

FØRDE LEGEKONTOR
Tlf .53 74 70 70
Besøksadresse : Førde sentrum
Postadresse : 5555 Førde i Hordaland
Fastlegar : Jens Aksdal og Astrid Skeie Aksdal

ALBATROSS LEGESENTER
Tlf: 52003515

Besøksadresse: Albatross senter v/Sveio golfpark
Fastlege: Trond Wirkola

INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
Tlf. 116117 / 52 80 40 00
Besøksdadresse :Karmsundgt. 59 B, 5531 Haugesund

Haugesund interkommunale legevakt skal gi øyeblikkeleg hjelp – utanom fastlegane si åpningstid – til alle som befinnar seg i Haugesund, Nord-Karmøy (nord for Bø Ungdsomsskule), Fastlands-Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira

MEDISINSK NØDNUMMER
TLF: 113

 


PSYKOSOSIALT KRISETEAM
Den kommunale kriseleiinga består av ordførar, rådmann, kommunalsjefane, lensmann, brannsjef og kommuneoverlege. Kriser og katastrofer kan gjere det naudsynt med tverrfagleg psykososial krisehandtering.
Det psykosiale kriseteamet består av dei psykiatriske sjukepleiarane, prestane, sosionom, kommuneoverlegen og eventuelt helsesøster .
Behov for tverrfagleg psykososialt kriseteam skal meldast til kommuneoverlegen frå dei som er råka sjølve, frå kommuneleiinga eller frå legevakta. Kommuneoverlegen avgjer om krisa krev tverrfagleg team eller om problemet kan handterast av ei enkelt faggruppe.

Publisert av Vibeke Haugland. Sist endra 06.10.2015
Levert av ACOS AS
Sveio kommune postboks 40 5559 Sveio tlf.53 74 80 00 postmottak@sveio.kommune.no