Viktig melding

Nyheter

 • Felles valkampstart og besøk av Hadia Tajik

  Felles valkampstart og besøk av Hadia Tajik

  17.08.2017

  Førstkomande lørdag kl.11.30-12.30 er det felles valkampstart på torget i Sveio sentrum, der representantar frå dei ulike partia vil vere til stades. Same dag kjem Hadia Tajik på besøk til Sveio, i høve Filmfestivalen i Haugesund.

 • Informasjon - Kommunale gebyr 2. termin 2017.

  Informasjon - Kommunale gebyr 2. termin 2017.

  16.08.2017

  Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside (www...

 • Informasjon vedrørande blågrønalger i Vigdarvatn

  Informasjon vedrørande blågrønalger i Vigdarvatn

  07.08.2017

  Sveio kommune har tatt vassprøve av Vigdarvatn ved Tveit og ved rasteplassen langs fv 47 og fått dei analysert for blågrønalger.

Vis alle
Login for redigering