Nyttige lenker om helse

Helsenorge.no

Nullmobbing.no

helse-fonna.no/avdelinger/voldtektsmottaket

Nasjonalt kunnskapssenter om stress og vold

Krisesenter vest IKS

dinutvei.no (Nasjonal veiviser ved vold og overgrep)

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

http://www.smiso-hordaland.no/ (til personer utsatt for seksuelle overgrep og til pårørende)

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland

Folkehelseinstituttet

Ebola - spørsmål og svar

Seniorportalen.no

BPA-portalen.no

hvakostertannlegen.no

Kirkens SOS i Bjørvin

Foreldrehverdag