Bestilling av skatteattest for skatt og arbeidsgjevaravgift

Ein skatteattest viser betalingsstatus for forfalne skattar og avgifter. Skatteattest er ein indikasjon på seriøsitet og trygg økonomi hos leverandøren.

Sveio kommune, staten og andre offentlege verksemder krev at leverandørar av varer og tenester skal ha sitt mellomvære i orden med skatteetaten for at dei skal få eit oppdrag frå dei. Stadig fleire bedrifter stiller same krav. For at bedrifta skal være med på ein anbodsrunde, blir det kravd skatteattest. Dette jfr. forskrift om offentlege innkjøp.

Skatteattest får ein hos skatteoppkrevjaren eller ved å bestille direkte frå altinn:Gå til altinn

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 14.10.2016

Kontaktinfo

Skatteoppkrevjar:
Silvia Økland
Telefon: 53 74 80 34
E-post: silvia.okland@sveio.kommune.no
 

Kart