Kva gjer skatteoppkrevjaren og kva gjer skattekontoret?

Kontakt kemnerkontoret / skatteoppkrevjaren dersom du har spørsmål om:


• Innkrevjing av forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift.
• Innkrevjing av forskotsskatt og restskatt.
• Innkrevjing av førehandsskatt og resterande skatt.
• Føring av kommunanes skatterekneskap.
• Skatteavrekning av alle forskots- og etterskotspliktige skatteytarar.
• Årsavrekning og arbeidsgjevaravgift.
• Skatteattest.

Kontakt skatteetaten dersom du har spørsmål om:


• Fastsetting av skattemessig inntekt, frådrag, formue eller gjeld.
• Klage på avrekning.
• Berekning av skatten.
• Skattekort eller utskrevet forskotsskatt.
• Moms/mva-attest

For kontakt med skatteetaten ring Skatt Vest på tlf 800 80 000 eller gå inn på skatteetaten si heimeside: http://www.skatteetaten.no/

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 14.10.2016

Kontaktinfo

Skatteoppkrevjar:
Silvia Økland
Telefon: 53 74 80 34
E-post: silvia.okland@sveio.kommune.no
 

Kart