Publisert 13.09.2019
Monica Valen (SP) og Lars Einar Hollund (H)

Torsdag 12.september vart Sveio Senterparti, Sveio Høgre, Sveio KrF og Sveio MDG einige om politisk samarbeid for valperioden 2019-2023.

Publisert 10.09.2019
valglogo_gull_nynorsk 2017.jpg

Valdirektoratet publiserer valresultata på nettsidene sine valgresultat.no

Endeleg opptelling er no fullført. Sjå vedlagde filer for resultatet av kommunestyrevalet i Sveio kommune.

Publisert 04.09.2019
foto_ida_kristin_vollum.jpg


 

Mange hendingar utanfor vår kontroll gjer at opning må utsetjast ein månad, til 1. oktober.

Helsing Sveio Folkebibliotek

Publisert 02.09.2019
svart bossekk.jpg

 Det er ikkje lov å levere svarte sekker på SIM sine miljøsentralar. Dersom ein kjem med svarte sekker så kan ein risikere at desse vert sjekka.

Publisert 28.08.2019
SIM

 

Frå januar 2020 vert det innført ny henteordning for glas- og metallemballasje i SIM – kommunane. Den nye ordningane vil medføre ein auke i gebyret for abonnentane. For den minste dunken (140 L), utgjer auken 125 kroner per år, per abonnent. Prisen for ein 660 l. er 575 kroner per år

Publisert 21.08.2019
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar.

Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr.

Publisert 20.08.2019
Illustrasjonsbilde idrettsanlegg

For å få best mogleg kjennskap til aktivitetar det bør leggjast til rette for i ny idrettshall, blir det for tida arbeida med ein behovsanalyse.

Publisert 03.07.2019
Bilete armring og øyreringar.jpg

Det er 10 år sidan det vart laga reproduksjon av 3000 år gammal gullarmring funnen i 1953 på Vikse. Denne er utstilt på kommunehuset.

Nå har gullsmed Reidun Breistig laga fleire smykke etter inspirasjon frå gullarmringen.

Kan kjøpast på kommunehuset. 

 

Publisert 01.07.2019
Sveio kulturskule logo

Kulturskulen har ledige plasser frå hausten. Aktuelle fag: gitar, piano, band, musikkproduksjon, messinginstrument(aspirant til korps), visuell kunst, teater. For meir informasjon les her (JPG, 94 kB) eller sjå nettsida www.sveiokulturskule.no.

Du kan og kontakte rektor i kulturskulen Pål W. Jøsok, 90116525.

Søknader behandlast fortløpande.