Publisert 27.08.2018
Mari-Kristine Morberg

 Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø!

Publisert 20.08.2018
Sveio miljøstasjon

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er no mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr.

Publisert 30.04.2018
Illustrasjonsbilete brann

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 30.04.2018
Landsåt

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region. Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, saman med medlemskommunane og nokre av turlaga i distriktet. I Sveio er 10 turar med i år, tre av dei nye. 

Publisert 02.02.2018
Bilde frå Sveio skule

 

Barneverntenestane i Sveio, Vindafjord, Etne og Tysvær har inngått samarbeid om barnevernvakt frå 1. februar 2018.

 

 

Publisert 14.12.2017
Dvergmarinøkkel

På Nesheim vest i Sveio ved Bømlafjorden er det rik plantevekst og fin botanikk. Her er eit 35 dekar dekar stort område kartlagt som naturtypen naturbeitemark.

Publisert 14.12.2017
Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 blir borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Då kan du gifta deg på Kommunehuset i Sveio.

Publisert 07.11.2017
Kommunehus

I dag vert rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2018 - 2021 lagt ut.

Publisert 25.09.2017
Illustrasjonsfoto skulemiljø

Har du tid og rom til å vera avlastningsheim? Eining Habilitering treng no avlastningsheim til ein kjekk gut på 12 år.

Publisert 21.09.2017
Illustrasjonsbilete

Det er snart tid for å søkje om PRODUKSJONSTILSKOT