Publisert 01.11.2016
Sveio golfpark

 Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 blei lagt fram for kommunestyret den 31.10.16.

Publisert 27.10.2016
Prate, smile, løfte

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Publisert 12.09.2016
Illbilde

Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som:

  • Veks ut i vegen
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss

Punkta nemnt over vert omfatta av veglova.

Det er grunneigar sitt ansvar å halda hekk, busker og tre innafor eigne grenser. Sveio kommune kan, med heimel i veglova, beskjera buskar og tre på eigar si rekning.

Tenk òg på naboen dersom du har høge buskar og/eller tre.

Dersom noko er uklart i forhold til reglar, ta kontakt med Sveio offentleg servicekontor - telefon 53748000.

Sveio kommune, drift- og anleggsavdelinga.

Publisert 12.09.2016
Ill.bilde frivillig

Har du litt tid til overs og kan hjelpe til med frivillig arbeid?

På nettsida frivillig.no kan du melde deg som frivillig!