Publisert 14.12.2017
Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 blir borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Då kan du gifta deg på Kommunehuset i Sveio.

Publisert 07.11.2017
Kommunehus

I dag vert rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2018 - 2021 lagt ut.

Publisert 21.09.2017
Illustrasjonsbilete

Det er snart tid for å søkje om PRODUKSJONSTILSKOT

Publisert 15.06.2017
Lottstift

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. 

Publisert 07.04.2017
Logo mattilsynet.jpg

Info frå mattilsynet:

"I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 04.04.2017
Illustrasjonsbilde SFO

 

Publisert 16.01.2017
Logo miljøfyrtårn

Sveio kommune er ein Miljøfyrtårnkommune! 

Publisert 14.12.2016
Landbruksnytt

Gode gardbrukar! Her kjem eit nytt landbruksnytt frå Sveio kommune. 

Publisert 09.12.2016
Kommunehuset redusert.jpg

Sveio kommune legg ut sak vedkomande økonomiplan 2017-2020 til alminneleg ettersyn før handsaming i kommunestyret 12.12.2016.