Publisert 14.12.2016
Landbruksnytt

Gode gardbrukar! Her kjem eit nytt landbruksnytt frå Sveio kommune. 

Publisert 09.12.2016
Kommunehuset redusert.jpg

Sveio kommune legg ut sak vedkomande økonomiplan 2017-2020 til alminneleg ettersyn før handsaming i kommunestyret 12.12.2016.

Publisert 05.12.2016
Kulturminne i Sveio

Kulturminneplanen for Sveio har blitt til ei flott bok som snart kjem for sal!
Det blir boklansering på biblioteket torsdag 8.desember kl 17.00.

Publisert 25.11.2016
Slukkeplan for FM-radio

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Publisert 24.11.2016
Strøsand

Sveio kommune vil også i år ha tilbod om gratis utkjørt strøsand til eldre og uføre.

Ta kontakt med Servicekontoret for bestilling på telefon 53 74 80 00

 

Publisert 01.11.2016
Sveio golfpark

 Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 blei lagt fram for kommunestyret den 31.10.16.

Publisert 27.10.2016
Prate, smile, løfte

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Publisert 12.09.2016
Illbilde

Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som:

  • Veks ut i vegen
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss

Punkta nemnt over vert omfatta av veglova.

Det er grunneigar sitt ansvar å halda hekk, busker og tre innafor eigne grenser. Sveio kommune kan, med heimel i veglova, beskjera buskar og tre på eigar si rekning.

Tenk òg på naboen dersom du har høge buskar og/eller tre.

Dersom noko er uklart i forhold til reglar, ta kontakt med Sveio offentleg servicekontor - telefon 53748000.

Sveio kommune, drift- og anleggsavdelinga.

Publisert 12.09.2016
Ill.bilde frivillig

Har du litt tid til overs og kan hjelpe til med frivillig arbeid?

På nettsida frivillig.no kan du melde deg som frivillig!