Publisert 07.04.2017
Logo mattilsynet.jpg

Info frå mattilsynet:

"I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 04.04.2017
Illustrasjonsbilde SFO

 

Publisert 16.01.2017
Logo miljøfyrtårn

Sveio kommune er ein Miljøfyrtårnkommune! 

Publisert 14.12.2016
Landbruksnytt

Gode gardbrukar! Her kjem eit nytt landbruksnytt frå Sveio kommune. 

Publisert 09.12.2016
Kommunehuset redusert.jpg

Sveio kommune legg ut sak vedkomande økonomiplan 2017-2020 til alminneleg ettersyn før handsaming i kommunestyret 12.12.2016.

Publisert 05.12.2016
Kulturminne i Sveio

Kulturminneplanen for Sveio har blitt til ei flott bok som er for sal!
 

Publisert 25.11.2016
Slukkeplan for FM-radio

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Publisert 24.11.2016
Strøsand

Sveio kommune vil også i år ha tilbod om gratis utkjørt strøsand til eldre og uføre.

Ta kontakt med Servicekontoret for bestilling på telefon 53 74 80 00

 

Publisert 01.11.2016
Sveio golfpark

 Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 blei lagt fram for kommunestyret den 31.10.16.