Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid i barnehage

Om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulerte i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar.

 

1. Ingen hushald skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. For barnehageåret 2018/2019 gjeld det for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr. 541 500 per år. Dette gjeld både for kommunale og private barnehagar.

2. I tillegg har alle 3-, 4- og 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i hushald med låg inntekt, rett på 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. I frå 1.august 2018 gjeld gratis kjernetid for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 per år.

 

Frist for å søka om redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 er 15.juni 2019.

 

Publisert av Janne Therese Stol Bådsvik. Sist endra 27.02.2019