Skule- og barnehagekontoret

Tilsette ved skule- og barnehagekontoret
Elisabeth Nygård kommunalsjef tlf. 53 74 80 92 e-post
Gunnhild Staupe rådgjevar tlf. 53 74 80 93 e-post
Adelhei Smeland rådgjevar tlf. 53 74 80 60 e-post
Petter Steen rådgjevar tlf. 53 74 80 94 e-post
Bjørn Tore Enerstvedt Dagleg leiar FOS tlf. 53 74 80 91