Førde skule

Førde skule er ein 1-7 skule, i tillegg har vaksenopplæringa tilhald på gamleskulen. Skulen ligg sentralt til i den vakre Førdebygda.

Inngangsparti til Førde skule - Klikk for stort bileteFørde skule

Førde skule er todelt, med grunnskule- og vaksenopplæring under same tak, så å seia. I hovudbygningen får elevane i ordinær grunnskulealder si opplæring, her er i tillegg til klasserom og grupperom også gymsal og rom for kunst og handverk. På gamleskulen er det sløydrom og kjøkken for undervisning i mat og helse. SFO har også sine rom på gamleskulen.

I den eldste bygningen, “Gamleskulen”, held vaksenopplæringa til. Her får vaksne elevar opplæring i norsk og samfunnsfag. Deltakargruppa er samansett av menneske med svært ulik bakgrunn, men dei har til felles at dei skal læra norsk, i tillegg til at dei skal få kunnskap om norsk samfunn og kultur.

Alle kontora er plasserte i hovudbygningen, der finn du òg pauserom og rom med arbeidsplasser til dei tilsette.

Skuleåret 2022/2023 er det 84 elevar ved skulen, 11 lærarar, 3 fagarbeidarar, 3 assistentar, 2 reinhaldarar, i tillegg til sekretær og rektor.

 

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO 2023
Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf (PDF, 2 MB)

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

Kontakt

Bjørn Tore Enerstvedt
Rektor Førde skule
53748332
Grethe Karin Natås
Leiande helsesøster
53748120
41513298

Kart