Viktig melding

Informasjon om koronaviruset

Information about the coronavirus

Sveio kommune følger anbefalingane frå helsestyresmaktene når det gjeld koronaviruset (SARS-CoV-2/Covid-19). / The municipality of Sveio follows the recommendations of the health authorities regarding the coronavirus. Finn meir informasjon her. / More information here.

Servicekontoret er stengt for fysisk oppmøte. Ta kontakt pr. telefon eller e-post. / The Service Office is closed. Please call or e-mail. 

Plan, bygg og eigedom