Viktig melding

Informasjon om koronaviruset

Information about the coronavirus

Sveio kommune følger anbefalingane frå helsestyresmaktene når det gjeld koronaviruset (SARS-CoV-2/Covid-19). / The municipality of Sveio follows the recommendations of the health authorities regarding the coronavirus. Finn meir informasjon her. / More information here.

Plan, bygg og eigedom