Introduksjonsprogram for flyktningar

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

INFORMATION ABOUT THE CORONAVIRUS

Telefonnummer ved akutt sosialhjelp frå Nav

På grunn av korona-situasjonen har NAV mellombels endra rutinen for søknad om økonomisk stønad. 

Ved akutt sosialhjelp kan ein ringe Nav på mobilnummer: 476 08 496.

For emergency contact with NAV about social benefits call mob:  476 08 496

Skjema

NAV ber om at dersom du har behov for økonomisk stønad, skriv du ut søknaden, fyller han ut og legg han i postkassen utanfor NAV-kontoret i Sveio sentrum. 

Dersom du ikkje har moglegheit for å skriva ut skjemaet, kan du komma innom Servicekontoret på kommunehuset og henta eit eksemplar. 

Dersom du har symptom på koronasmitte, har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane eller har vore utanlands dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka kommunehuset. Me ber då om at du sender nokon andre for å henta skjemaet på dine vegner.

 

Kven kan få tilbodet?

Flyktningar i alderen 18-55 år som vert busett i Sveio kommune etter avtale med utlendingsmyndighetane (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Viss du busett deg utan at dette er avtalt med kommunen, mistar du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikkje introduksjonsstønad.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med NAV-kontoret i Sveio for råd, rettleiing og for å søkje om deltaking i introduksjonsprogrammet.

Kva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk.

Du får:

  • Tett oppfølging.
  • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
  • Økonomisk stønad tilsvarande to gonger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heiltid, som en vanlig arbeidsveke, og varer i inntil to år.

Kontakt

NAV Sveio
NAV Sveio
Sosialteneste
55 55 33 33
Kjartan Eidsvåg
Kjartan Eidsvåg
Avd Leiar NAV
55 55 33 33
975 43 159

Adresse

Nav Sveio
Sveiogata 64C
5550 Sveio

Åpningstider

mandag-fredag 10-14 (torsdag stengt)