Introduksjonsprogram for flyktningar

Kven kan få tilbodet?

Flyktningar i alderen 18-55 år som vert busett i Sveio kommune etter avtale med utlendingsmyndighetane (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Viss du busett deg utan at dette er avtalt med kommunen, mistar du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikkje introduksjonsstønad.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med NAV-kontoret i Sveio for råd, rettleiing og for å søkje om deltaking i introduksjonsprogrammet.

Kva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk.

Du får:

  • Tett oppfølging.
  • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
  • Økonomisk stønad tilsvarande to gonger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heiltid, som en vanlig arbeidsveke, og varer i inntil to år.

Publisert av Solveig Merete Larsen Skree. Sist endra 15.11.2016

Kontakt

NAV Sveio
NAV Sveio
Sosialteneste
Kjartan Eidsvåg
Kjartan Eidsvåg
Avd Leiar NAV

Adresse

Nav Sveio
Sveiogata 64C
5550 Sveio

Åpningstider

mandag-fredag 10-14 (torsdag stengt)