Økonomi- og gjeldsrådgiving frå NAV Sveio

NAV hjelper deg til å ta kontroll over økonomien din. Du kan snakka med oss på telefon eller i møte ved NAV Sveio.

Tenesta er gratis. Søknad om gjeldsrådgiving må vera skriftleg og opplysningane i søknaden må vera dokumenterbare.

Søknadsskjema er det same som for økonomisk sosialhjelp. Du kan søka digitalt på nav.no eller henta skjema hos NAV Sveio.

Det er mogleg å ta kontakt med NAV på tlf. 55 55 33 33, skriftleg på Min sidenav.no eller å besøka NAV Sveio.

Du finn meir informasjon om økonomi- og gjeldsrådgiving her: Trenger økonomi- og gjeldsrådgivning - nav.no. 

Kontaktinfo

Nav Sveio
Telefon: 55 55 33 33

Adresse

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Åpningstider

Måndag–fredag kl. 12.00–14.00.

Stengt torsdagar.

For akutte situasjonar med behov for nødhjelp (økonomisk sosialhjelp eller mellombels bustad), ta kontakt med vakttelefon 916 07 903 måndag–fredag kl. 10.00–14.00.