Økonomi- og gjeldsrådgjeving frå NAV Sveio

NAV hjelp deg til å ta kontroll over økonomien din. Du kan snakka med oss på telefon eller i møte ved NAV Sveio.

Tenesta er gratis. Søknad om gjeldsrådgjeving må vera skriftleg og opplysningane i søknaden må vera dokumenterbare.

Søknadsskjema er det same som for økonomisk sosialhjelp. Du kan søka digitalt på nav.no eller hente skjema hos NAV Sveio.

Det er mogleg å ta kontakt med NAV på tlf. 55 55 33 33, skriftleg på DittNAV på nav.no eller besøke NAV Sveio.

Du finn meir informasjon om økonomi- og gjeldsrådgjeving på nav.no.

 

Kontaktinfo

Nav Sveio
Telefon: 55 55 33 33

Adresse

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Åpningstider

Måndag–fredag kl. 10.00–14.00.

Stengt torsdagar

Vakttelefonen for akutte situasjonar med behov for nødhjelp (økonomisk sosialhjelp) er bemanna i opningstida.