Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp Nav Sveio

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Søknad om sosialhjelp må vere skriftleg, og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte.

Søknadsskjema kan du hente på NAV Sveio.

Kontakt

NAV Sveio
Sosialteneste
55 55 33 33

Adresse

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Åpningstider

Måndag–fredag kl. 10.00–14.00 (Stengt på torsdagar.)