Økonomisk sosialhjelp frå NAV Sveio

Økonomisk sosialhjelp skal gi nødvendig livsopphald til personar som ikkje kan skaffa seg det gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Søknaden om økonomisk sosialhjelp må vera skriftleg og opplysningane må vera dokumenterbare. NAV gjer ei konkret og individuell vurdering av kvar søknad. Saksbehandlingstida er 14 dagar.

Søknaden kan sendast digitalt på nav.no. Det er òg mogleg å levera søknad på papir: Du kan lasta ned søknadsskjemaet her (PDF, 253 kB) eller henta skjemaet hos NAV Sveio.

For akutte situasjonar med behov for nødhjelp eller mellombels bustad, kan ein ta kontakt med vakttelefon på tlf. 916 07 903 måndag til fredag kl. 09.00–15.00.

Kontaktinfo

Nav Sveio
Telefon: 55 55 33 33

Adresse

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Åpningstider

Måndag–fredag kl. 12.00–14.00.

Stengt torsdagar.

For akutte situasjonar med behov for nødhjelp (økonomisk sosialhjelp eller mellombels bustad), ta kontakt med vakttelefon 916 07 903 måndag–fredag kl. 10.00–14.00.