Godkjent detaljregulering for badeanlegg Sentrum
Tittel Publisert Type
01. Saksframlegg - Detaljregulering for badeanlegg på gnr. 40 bnr. 59 m.fl.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Saksframlegg - Detaljregulering for badeanlegg på gnr. 40 bnr. 59 m.fl.pdf
02. Planomtale - Detaljregulering for badeanlegg 09.11.18.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planomtale - Detaljregulering for badeanlegg 09.11.18.pdf
03. Plankart- Detaljregulering for badeanlegg på gnr. 40 bnr. 59 m.fl. 301018.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart- Detaljregulering for badeanlegg på gnr. 40 bnr. 59 m.fl. 301018.pdf
04. Føresegner - Detaljregulering for badeanlegg reviderte jan 2019.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Føresegner - Detaljregulering for badeanlegg reviderte jan 2019.pdf
05. Støykartlegging - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Støykartlegging - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf
06. Vegteikningar - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Vegteikningar - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf
07. Bilete - siktliner mot Sveio kyrkje.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Bilete - siktliner mot Sveio kyrkje.pdf
08. Kartutsnitt - kommunedelplan for Sveio sentrum.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Kartutsnitt - kommunedelplan for Sveio sentrum.pdf
09. Ortofoto - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Ortofoto - Detaljregulering for badeanlegg gnr. 40 bnr. 59.pdf
10. Saksframlegg til offentleg ettersyn - Detaljeregulering for badeanlegg i Sveio sentrum gnr. 40 bnr. 59.pdf

25.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Saksframlegg til offentleg ettersyn - Detaljeregulering for badeanlegg i Sveio sentrum gnr. 40 bnr. 59.pdf