Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01. Saksframlegg - fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 388 kB

02.05.2019 Filtype
02. Planomtale_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 7 MB

02.05.2019 Filtype
03. Plankart1_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 6 MB

02.05.2019 Filtype
04. Plankart2_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 6 MB

02.05.2019 Filtype
05. Plankart3_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 6 MB

02.05.2019 Filtype
06. Plankart4_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 5 MB

02.05.2019 Filtype
07. Planføresegner_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 804 kB

02.05.2019 Filtype
08. KU kulturmiljø_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
09. KU naturressursar_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 9 MB

02.05.2019 Filtype
10. Oppsummering_merknader_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 797 kB

02.05.2019 Filtype
11. Alle merknader_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 14 MB

02.05.2019 Filtype
12. Svar frå SVV på kommunen sine spørsmål_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 635 kB

02.05.2019 Filtype
13. Saksframlegg til offentleg ettersyn_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 496 kB

02.05.2019 Filtype
14. X1004 Støysonekart_0-alt_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
15. X1005 Støysonekart_0-alt_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
16. X4003 Støysonekart_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
17. X4004 Støysonekart_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
18. X4005 Støysonekart_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
19. W007 Grunnerverv_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 643 kB

02.05.2019 Filtype
20. W009 Grunnerverv_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 3 MB

02.05.2019 Filtype
21. W010 Grunerverv_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 549 kB

02.05.2019 Filtype
22. B002 Oversiktsteikning_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 4 MB

02.05.2019 Filtype
23. E004 Oversiktsteikning_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 2 MB

02.05.2019 Filtype
24. E005 Oversiktsteikning_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 2 MB

02.05.2019 Filtype
25. C007 Plan og profil_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 590 kB

02.05.2019 Filtype
26. C008 Plan og profil_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 2 MB

02.05.2019 Filtype
27. C009 Plan og profil_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 640 kB

02.05.2019 Filtype
28. D009 Plan og profil_fv 47 Fagerheim-Ekrene.pdf PDF, 3 MB

02.05.2019 Filtype
29. D010 Lengdeprofil.pdf PDF, 989 kB

02.05.2019 Filtype