DETALJREGULERING FOR FV 6, GRIMSTVEIT-SVEIO
Tittel Publisert Type
LAY-B_oversikt_redusert (L)(552059).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LAY-B_oversikt_redusert (L)(552059).pdf
Oppdaterte plandokument oktober 2019

02.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oppdaterte_plandokumenter_oktober_2019_-_detaljregulering_for_fv_541,_grimstveit-sveio_(l)(656534).pdf
R01_Fv6-Siling-løysingar_5167707 (L)(552058).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R01_Fv6-Siling-løysingar_5167707 (L)(552058).pdf
R02_Fv6_Val-av-trasé_delstrekning-B-C _5167707 (L)(606941).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R02_Fv6_Val-av-trasé_delstrekning-B-C _5167707 (L)(606941).pdf
R03_Fv541-Krossleitet-Grimstveit_Planskildring_5167707 (L)(656527).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R03_Fv541-Krossleitet-Grimstveit_Planskildring_5167707 (L)(656527).pdf
Sakspapir.pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakspapir.pdf
UTTALE TIL SILINGSRAPPORT - SVEIO - FV 6 SVEIO SENTRUM - GRIMSTVEIT - BETRE TRAFIKKTRYGGLEIK - DETALJREGULERING (L)(552700).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UTTALE TIL SILINGSRAPPORT - SVEIO - FV 6 SVEIO SENTRUM - GRIMSTVEIT - BETRE TRAFIKKTRYGGLEIK - DETALJREGULERING (L)(552700).pdf
VEDLEGG-2_R04_Reguleringsføresegner_Fv541-Krossleitet-Grimstveit_5167707 (L)(658205).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG-2_R04_Reguleringsføresegner_Fv541-Krossleitet-Grimstveit_5167707 (L)(658205).pdf
VEDLEGG-3_R05_Medverknad-Merknader-oppstart_oppsummert-kommentert_5167707_red (L)(656535).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG-3_R05_Medverknad-Merknader-oppstart_oppsummert-kommentert_5167707_red (L)(656535).pdf
VEDLEGG-4_R02_Fv6_Val-av-tras_delstrekning-B-C _5167707 (L)(656532).pdf

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG-4_R02_Fv6_Val-av-tras_delstrekning-B-C _5167707 (L)(656532).pdf