VASSMILJØARBEID I VIGDARVATNET
Tittel Publisert Type
I FORLØP HOVUDPUNKT I LANDBRUKSPROSJEKT VIGDARVASSDRAGET (L)(659119).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I FORLØP HOVUDPUNKT I LANDBRUKSPROSJEKT VIGDARVASSDRAGET (L)(659119).pdf
II FORLØP HOVUDPUNKT I VASSMILJØPROSJEKT VIGDARVASSDRAGET (L)(659120).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned II FORLØP HOVUDPUNKT I VASSMILJØPROSJEKT VIGDARVASSDRAGET (L)(659120).pdf
III Møte om Vigdarvassdraget 5. mars 2019 - Hevd - Geir Ragnhildstveit (L)(659128).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned III Møte om Vigdarvassdraget 5. mars 2019 - Hevd - Geir Ragnhildstveit (L)(659128).pdf
IV Tilskotordninga RMP på møte 5. mars 2019 - Åshild Irene Lie (L)(659073).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IV Tilskotordninga RMP på møte 5. mars 2019 - Åshild Irene Lie (L)(659073).pdf
IX Vedlegg tilbod rådgjeving (L)(659126).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IX Vedlegg tilbod rådgjeving (L)(659126).pdf
V Husdyrgjødseløkonomi Sveio 5. mars 2019 - Bård Oliver Gjellestad (L)(659125).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V Husdyrgjødseløkonomi Sveio 5. mars 2019 - Bård Oliver Gjellestad (L)(659125).pdf
VASSMILJØARBEID I VIGDARVATNET - RAPPORT OM PROSJEKT MED TILSKOT FRÅ KLIMA- OG MILJØPROGRAMMET (L)(659118).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VASSMILJØARBEID I VIGDARVATNET - RAPPORT OM PROSJEKT MED TILSKOT FRÅ KLIMA- OG MILJØPROGRAMMET (L)(659118).pdf
VI God utnytting av gjødsel Sveio 5. mars 2019 - Bjørg Karin Dysjaland (L)(659075).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VI God utnytting av gjødsel Sveio 5. mars 2019 - Bjørg Karin Dysjaland (L)(659075).pdf
VII MARKDAG OM HEVD PÅ NORDSKOG 31. MAI 2019 (L)(659076).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VII MARKDAG OM HEVD PÅ NORDSKOG 31. MAI 2019 (L)(659076).pdf
VIII Arbeidsrapport NLR Rogaland Vigdarvassdraget (L)(659121).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VIII Arbeidsrapport NLR Rogaland Vigdarvassdraget (L)(659121).pdf
X NIVA Notat Vigdarvatn fosfor - 3. september 2019 (L)(659122).pdf

11.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned X NIVA Notat Vigdarvatn fosfor - 3. september 2019 (L)(659122).pdf