Fysio- og ergoterapitenesta 

Fysio- og ergoterapitenesta i Sveio kommune held til på Sveio Omsorgssenter og arbeider tett saman med andre helsetenester i kommunen. I tillegg til fysio- og ergoterapioppgåver har tenesta ansvar for både kommunalt hjelpemiddellager og inn/utlevering av hjelpemidlar frå hjelpemiddelsentralen Vestland. Me driftar også kvardagsrehabilitering i kommunen. 

Søknadsbehandling vert behandla i fysio/ergoterapimøte kvar veke, eventuelt fortløpande dersom det er hastesak. Behandlingstid for tilviste saker varierer etter type tilvising og vert prioritert etter eigne prioriteringskriterier (PDF, 422 kB) utarbeida av fysio- og ergoterapitenesta i Sveio kommune. 

Kontaktinfo

Fysio- og ergoterapitenesta

Tlf.: 53 74 82 17

Mariann Svendsen
Fysioterapeut / ansvar for hjelpemiddel

Beathe Sydnes Ekrheim
Ergoterapeut / ansvar for hjelpemiddel
( Er i permisjon, Elisabeth Helgesen er vikar tom februar 2024) 

Karethe Markhus Breiteig
Fysioterapeut / ansvar for hjelpemidlar

Tenestekontoret

Opningstid: Mån.–fre., kl. 08:30–15:00

Tlf.: 53 74 82 20

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse: Løkjavegen 35, Sveio omsorgssenter

Postadresse: Løkjavegen 35, 5550 Sveio