Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Bruk av helsestasjon og jordmor.

Nå er me tilbake til bruk av munnbind på helsestasjonen og hos jordmor.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna ny time eller me kan ta timen over telefon.

Så lenge som pandemien er så aktiv som nå så kjem me ikkje til å starta opp med svangerskapskurs eller barselgrupper.

Telefon helsestasjon: 53 74 81 20 og 53 74 81 21.

Telefon jordmor 53 74 81 22

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 53 74 81 20 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Cathrine Selsås, tlf: 53 74 81 21 / 904 11 382
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Jordmor:

Tove Austreim Jacobsen tlf. 46 88 19 19
e-post Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Amming – www.ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter – www.regjeringen.no
søk på Småbarnsforeldres rettigheter
Gode råd når ... – www.apotek.no gå til
publikasjoner, og videre på Foreldre og barn
Psykisk helse – https://www.sveio.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
Astma og allergi – www.naaf.no
Foreldrehverdag - www.foreldrehverdag.no

 

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart