Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Bruk av helsestasjon og jordmor.

Nå er me tilbake til bruk av munnbind på helsestasjonen og hos jordmor.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna ny time eller me kan ta timen over telefon.

Så lenge som pandemien er så aktiv som nå så kjem me ikkje til å starta opp med svangerskapskurs eller barselgrupper.

Telefon helsestasjon: 53 74 81 20 og 53 74 81 21.

Telefon jordmor 53 74 81 22

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 53 74 81 20 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Cathrine Selsås, tlf: 53 74 81 21 / 904 11 382
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Jordmor:

Karin Skjoldal, mobilnr. 46 88 19 19  
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet på fhi.no
Hjelp til amming på ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter på regjeringen.no (søk på Småbarnsforeldres rettigheter)
Psykisk helse på sveio.kommune.no
Astma og allergi på naaf.no
Foreldrehverdal foreldrehverdag.no

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart