Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Kven jobbar her:

Leiande helsesjukepleiar:

Grethe Natås, tlf.: 53 74 81 20 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesjukepleiar:

Cathrine Selsås, tlf: 53 74 81 21 / 904 11 382
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Jordmor:

Karin Skjoldal, mobilnr. 46 88 19 19  
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no

Helsesjukepleiar:

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:

Folkehelseinstituttet på fhi.no
Hjelp til amming på ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter på regjeringen.no (søk på Småbarnsforeldres rettigheter)
Psykisk helse på sveio.kommune.no
Astma og allergi på naaf.no
Foreldrehverdal foreldrehverdag.no

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart