Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 5374 8120 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Foreldrerettleiar:

Ritha Støle, tlf.: 5374 8123 / 906 47 175
ritha.stole@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Ragnhild Lysen, tlf.: 5374 8122 / 908 15 593
ragnhild.lysen@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Cathrine Selsås
cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Marianne Hinderlid 

marianne.hinderlid@sveio.kommune.no

Helsestasjonslege:

Astrid Skeie Aksdal

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Amming – www.ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter – www.regjeringen.no
søk på Småbarnsforeldres rettigheter
Gode råd når ... – www.apotek.no gå til
publikasjoner, og videre på Foreldre og barn
Psykisk helse – www.psykisk.no
Astma og allergi – www.naaf.no

 

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 23.02.2017

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

Kart