Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 5374 8120 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Jordmor

Annett Semb Helvik, tlf. 46 88 19 19
annett.semb.helvik@sveio.kommune.no

Foreldrerettleiar:

Ritha Førland, tlf.: 5374 8123 / 906 47 175
ritha.forland@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Marianne Hinderlid, tlf. 53748122 / 908 27 102
marianne.hinderlid@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Cathrine Selsås, tlf. 53748121 / 904 11 382
cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Marianne Hinderlid, tlf.53748122 / 908 27 102
marianne.hinderlid@sveio.kommune.no

Kjersti Førre Halsne, tlf. 415 76 731
kjersti.forre.halsne@sveio.kommune.no

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Amming – www.ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter – www.regjeringen.no
søk på Småbarnsforeldres rettigheter
Gode råd når ... – www.apotek.no gå til
publikasjoner, og videre på Foreldre og barn
Psykisk helse – www.psykisk.no
Astma og allergi – www.naaf.no
Foreldrehverdag - www.foreldrehverdag.no

 

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart