Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Jordmora vår hadde siste arbeidsdag her fredag 28. august 2020. Sveio helsestasjon har frå 31. august 2020 og fram til ny jordmor kan starta ikkje jordmor ved helsestasjonen. Sveio kommune har dermed inntil vidare ikkje jordmorteneste å tilby dei gravide og barselkvinnene. Me kjem tilbake med meir informasjon når ny jordmor er tilsett. Me ber dei som har behov for tenesta om å ta kontakt med fastlegen sin for oppfølging der. Me legg ut ny informasjon så snart ny jordmor er tilsett.

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 5374 8120 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Marianne Hinderlid, tlf. 53748122 / 908 27 102
marianne.hinderlid@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Amming – www.ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter – www.regjeringen.no
søk på Småbarnsforeldres rettigheter
Gode råd når ... – www.apotek.no gå til
publikasjoner, og videre på Foreldre og barn
Psykisk helse – https://www.sveio.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
Astma og allergi – www.naaf.no
Foreldrehverdag - www.foreldrehverdag.no

 

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart