Velkommen til Sveio helsestasjon

Ope mandag – fredag kl 8:00 – 15:30

Kven jobbar her:

Leiande helsesøster:

Grethe Natås, tlf.: 5374 8120 / 415 13 298 
grethe.natas@sveio.kommune.no

Flyktninghelsesøster:

Cathrine Selsås, tlf: 53748121 / 904 11 382
e-post: cathrine.selsas@sveio.kommune.no

Jordmor:

Tove Austreim Jacobsen tlf. 46 88 19 19
e-post Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no

Helsesøster:

Helsestasjonslege:

Jakub Korzeniewski

Nyttige nettstader:
Folkehelseinstituttet – www.fhi.no
Amming – www.ammehjelpen.no
Småbarnsforeldres rettigheter – www.regjeringen.no
søk på Småbarnsforeldres rettigheter
Gode råd når ... – www.apotek.no gå til
publikasjoner, og videre på Foreldre og barn
Psykisk helse – https://www.sveio.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
Astma og allergi – www.naaf.no
Foreldrehverdag - www.foreldrehverdag.no

 

Helsesøstertenesta er eit lovpålagt tilbod til frivillig bruk. Tenesta er gratis å bruka, og det skal vera låg terskel for å ta kontakt.

Kontaktinfo

Sveio helsestasjon
telefon: 53 74 81 20

Besøksadresse:
Sveio kommunehus, kjelleretg.

Postadresse:
Postboks 68
5559 Sveio

https://www.facebook.com/sveiohelsestasjon/

Kart