Jordmor

Jordmor som jobba ved Sveio helsestasjon har slutta og ny jordmor startar 12.des. 2022. Fram til ny jordmor startar, må ein nytte fastlegen sin.

Telefon helsestasjon: 53 74 8120 og 53 74 81 21.

Telefon jordmor 53 74 81 22 / 46 88 19 19

Helsing frå jordmor - Gravid- gratulerer!

 Å være gravid er en stor livsbegivenhet- og et krevende arbeid. En ny verdensborger er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I en slik omstilling søker vi ofte informasjon

Samtidig er det mange som er engstelige for corona situasjonen. Hvordan påvirker det barnet i magen? Hvordan vil oppfølging i svangerskapet bli? Hva med fødselen?

Nedenfor har jeg samlet noen tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Korona relatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødende:
Føde og barsel Haugesund sjukehus
Føde og barsel Stord sjukehus​​​​​​​

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Besøk av jordmor etter fødsel:
  - Samtale om fødsel

  - Ammetrening og babystell
  - Oppfølging av deg som barselkvinne
  - Ein prat om det som opptek dykk.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Innsetting og uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

For timebestilling, kontakt:
Karin Skjoldal, mobilnr. 46 88 19 19 (Startar 12.des.2022)

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08-15.30

 

Kontaktinfo

Karin Skjoldal (startar 12.des. 2022)
Mobil: 46 88 19 19