Jordmor

Gratulerer med graviditeten! Her finn du lenker til nyttig informasjon i svangerskapet

 Å vere gravid er ein stor livsbegivenhet- og eit krevande arbeid. Ein ny verdensborgar er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I ein slik omstilling søker vi ofte informasjon.

Nedenfor er det samla nokre tips til nettstadar som kan gi god informasjon om svangerskap, fødsel og barseltid (oppdatert 04.01.23, jordmor Karin Skjoldal).

 

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Besøk av jordmor etter fødsel:
  - Samtale om fødsel

  - Ammetrening og babystell
  - Oppfølging av deg som barselkvinne
  - Ein prat om det som opptek dykk.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Innsetting og uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

For timebestilling, kontakt:
Karin Skjoldal, mobilnr. 46 88 19 19 

e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08-15.30

 

Kontaktinfo

Karin Skjoldal
mobilnr. 46 88 19 19
 
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no