Jordmor

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Besøk av jordmor etter fødsel:
  - Samtale om fødsel
  - Ammetrening og babystell
  - Oppfølging av deg som barselkvinne
  - Ein prat om det som opptek dykk.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Innsetting og uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

For timebestilling, kontakt:
Karin Skjoldal, mobilnr. 46 88 19 19 
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08-15.30

Jordmor tar sommerferie uke 28-31. Kontakt din fastlege ved behov.

Kontaktinfo

Karin Skjoldal
mobilnr. 46 88 19 19
 
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no