Jordmor

Jordmora vår hadde siste arbeidsdag her fredag 28. august 2020. Sveio helsestasjon har frå 31. august 2020 og fram til ny jordmor kan starta ikkje jordmor ved helsestasjonen. Sveio kommune har dermed inntil vidare ikkje jordmorteneste å tilby dei gravide og barselkvinnene. Me kjem tilbake med meir informasjon når ny jordmor er tilsett. Me ber dei som har behov for tenesta om å ta kontakt med fastlegen sin for oppfølging der. Me legg ut ny informasjon så snart ny jordmor er tilsett.

Helsestasjon

Helsing frå jordmor - Gravid- gratulerer!

 Å være gravid er en stor livsbegivenhet- og et krevende arbeid. En ny verdensborger er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I en slik omstilling søker vi ofte informasjon

Samtidig er det mange som er engstelige for corona situasjonen. Hvordan påvirker det barnet i magen? Hvordan vil oppfølging i svangerskapet bli? Hva med fødselen?

Nedenfor har jeg samlet noen tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Korona relatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødende: Sjå nettside her

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • Svangerskapskurs, med partnar.
 • Jordmor hjem
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing med innsetting/uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

Vi tilbyr:

 • Samtale om fødsel
 • Ammerettleiing og babystell
 • Oppfølging av deg som barselkvinne
 • Ein prat om det som opptar dere

Jordmor ønskjer at du sender SMS når du reiser frå sjukehuset. Vi vil då ta kontakt for nærare tidspunkt!

Med beste hilsen
Jordmor Annett Semb Helvik mob. 46 88 19 19

PS! Bestill gjerne etterkontroll hos oss, ca. 6 veker etter fødsel!

6-8 ukers kontroll

Konsultasjonen er retta inn mot kvinnas fysiske og psykiske helse, og omfattar informasjon/tilbod om prevensjon.

Hensikten er både å fanga opp forhold som treng oppfølging, og å støtte kvinna.

Aktuelle temaer i samtalen:

 • Samtale om fødselen; renselse, menstruasjon, vannlating, avføring, inkontinens og fødselsrifter
 • Amming - korleis går det?
 • Søvn og kvile, meistring av morsrolla, forhold til partnar
 • Nedstemthet
 • Smerter i bekkenbunnen, evt kontroll av fødselsrifter og tilheling
 • Bekkenrelaterte smerter
 • Bekkenbunnstrening
 • Prevensjon, samliv, seksualitet
 • Hemoglobin – anemi
 • BT
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet
 • Ris/ros til føde/barselavd.
 • Samarbeid med helsestasjon/videre oppfølging

Kontroll etter fødselen hos kvinner utan risiko og med eit normalt fødsel- og barselforløp bør gjennomførast av den som har fulgt opp kvinna under svangerskapet eller hatt ansvar for fødselen.

Innhaldet i konsultasjonen er kvinnas fysiske og psykiske helse med utgangspunkt i epikrise frå føde-/barselavdelinga. Hensikten er både å fange opp forhold som treng oppfølging og å støtte kvinna i hennar oppleving av det som anses som normale fysiske og psykisk endringar.

Retningslinene beskriver komplikasjonar som kan førekoma hos barselkvinner, og som helsepersonellet bør vere merksam på. Behandling og diagnostisering er utanfor retningslinenes oppdrag. 

Prevensjon

Jordmor tilbyr:

 • Gratis konsultasjon
 • Innsetting /uttak av spiraler
 • Innsetting /uttak av P-staver
 • Vi har rekvisisjonsrett og kan skrive ut resepter på alle typer prevensjon

For timebestilling, kontakt:
Annett Semb Helvik mob 46 88 19 19 eller e-post annett.semb.helvik@sveio.kommune.no

#sjekk deg - Celleprøve

Vi tilbyr gratis celleprøve fra livmorhalsen til alle kvinner mellom 25 og 69 år, som bor i kommunen.

For timebestilling kontakt:

Annett Semb Helvik mob 46 88 19 19 eller e-post annett.semb.helvik@sveio.kommune.no