Jordmor

Jordmor i Sveio er Tove Austreim Jacobsen.

Bruk av helsestasjon og jordmor.

Nå er me tilbake til bruk av munnbind på helsestasjonen og hos jordmor.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna ny time eller me kan ta timen over telefon.

Så lenge som pandemien er så aktiv som nå så kjem me ikkje til å starta opp med svangerskapskurs eller barselgrupper.

Telefon helsestasjon: 53 74 8120 og 53 74 81 21.

Telefon jordmor 53 74 81 22

Helsing frå jordmor - Gravid- gratulerer!

 Å være gravid er en stor livsbegivenhet- og et krevende arbeid. En ny verdensborger er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I en slik omstilling søker vi ofte informasjon

Samtidig er det mange som er engstelige for corona situasjonen. Hvordan påvirker det barnet i magen? Hvordan vil oppfølging i svangerskapet bli? Hva med fødselen?

Nedenfor har jeg samlet noen tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Korona relatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødende:
Føde og barsel Haugesund sjukehus
Føde og barsel Stord sjukehus​​​​​​​

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Besøk av jordmor etter fødsel:
  - Samtale om fødsel

  - Ammetrening og babystell
  - Oppfølging av deg som barselkvinne
  - Ein prat om det som opptek dykk.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Innsetting og uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

For timebestilling, kontakt:
Tove Austreim Jacobsen, mob 46 88 19 19 eller e-post Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08-15.30

 

Kontaktinfo

Tove Austreim Jacobsen,
Mobil: 46 88 19 19
E-post:
Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no