Jordmor

Jordmor i Sveio er Tove Austreim Jacobsen.

Helsestasjon

Helsing frå jordmor - Gravid- gratulerer!

 Å være gravid er en stor livsbegivenhet- og et krevende arbeid. En ny verdensborger er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I en slik omstilling søker vi ofte informasjon

Samtidig er det mange som er engstelige for corona situasjonen. Hvordan påvirker det barnet i magen? Hvordan vil oppfølging i svangerskapet bli? Hva med fødselen?

Nedenfor har jeg samlet noen tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Korona relatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødende: Sjå nettside her

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Jordmor hjem
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Tilbod om innsetting / uttak av spiral og p-stav vil komme på plass i løpet av våren 2021

Vi tilbyr:

 • Samtale om fødsel
 • Ammerettleiing og babystell
 • Oppfølging av deg som barselkvinne
 • Ein prat om det som opptar dere

Jordmor ønskjer at du sender SMS når du reiser frå sjukehuset. Vi vil då ta kontakt for nærare tidspunkt!

Med beste hilsen
Jordmor Tove Austreim Jacobsen, mob. 46 88 19 19

6-8 ukers kontroll etter fødsel

Konsultasjonen er retta inn mot kvinnas fysiske og psykiske helse, og omfattar informasjon/tilbod om prevensjon.

Hensikten er både å fanga opp forhold som treng oppfølging, og å støtte kvinna.

Aktuelle temaer i samtalen:

 • Samtale om fødselen; renselse, menstruasjon, vannlating, avføring, inkontinens og fødselsrifter
 • Amming - korleis går det?
 • Søvn og kvile, meistring av morsrolla, forhold til partnar
 • Nedstemthet
 • Smerter i bekkenbunnen, evt kontroll av fødselsrifter og tilheling
 • Bekkenrelaterte smerter
 • Bekkenbunnstrening
 • Prevensjon, samliv, seksualitet
 • Hemoglobin – anemi
 • BT
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet
 • Ris/ros til føde/barselavd.
 • Samarbeid med helsestasjon/videre oppfølging

Kontroll etter fødselen hos kvinner utan risiko og med eit normalt fødsel- og barselforløp bør gjennomførast av den som har fulgt opp kvinna under svangerskapet eller hatt ansvar for fødselen.

Innhaldet i konsultasjonen er kvinnas fysiske og psykiske helse med utgangspunkt i epikrise frå føde-/barselavdelinga. Hensikten er både å fange opp forhold som treng oppfølging og å støtte kvinna i hennar oppleving av det som anses som normale fysiske og psykisk endringar.

Retningslinene beskriver komplikasjonar som kan førekoma hos barselkvinner, og som helsepersonellet bør vere merksam på. Behandling og diagnostisering er utanfor retningslinenes oppdrag. 

Prevensjon

For timebestilling, kontakt:
Tove Austreim Jacobsen mob 46 88 19 19 eller e-post Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no