Jordmor

Jordmor i Sveio er Tove Austreim Jacobsen.

Helsing frå jordmor - Gravid- gratulerer!

 Å være gravid er en stor livsbegivenhet- og et krevende arbeid. En ny verdensborger er på veg og dyrebar last skal tas hensyn til både i egen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I en slik omstilling søker vi ofte informasjon

Samtidig er det mange som er engstelige for corona situasjonen. Hvordan påvirker det barnet i magen? Hvordan vil oppfølging i svangerskapet bli? Hva med fødselen?

Nedenfor har jeg samlet noen tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Korona relatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppen grunnet korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødende: Sjå nettside her

Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mogleg grad held seg friske gjennom svangerskapet, og føder eit friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Sveio kommune kan velja om dei vil gå til jordmor eller fastlege, eller ein kombinasjon av desse. Det anbefalast 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med individuell tilrettelegging.

Vi tilbyr:

 • Tidleg samtale, ca uke 8, også evt ved planlegging av graviditet
 • Svangerskapskonsultasjonar med ammerettleiing og fødselssamtale
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta ved behov
 • (Svangerskapskurs, med partnar.)
 • Besøk av jordmor etter fødsel:
  - Samtale om fødsel

  - Ammetrening og babystell
  - Oppfølging av deg som barselkvinne
  - Ein prat om det som opptek dykk.
 • Etterkontroll av barselkvinner 6-8 veker etter fødsel
 • Prevensjonsrettleeing. Innsetting og uttak av spiral og p-stav
 • Celleprøve

6-8 ukers kontroll etter fødsel

Aktuelle temaer på kontrollen:

 • Samtale om fødselen; renselse, menstruasjon, vannlating, avføring, inkontinens og fødselsrifter
 • Amming - korleis går det?
 • Søvn og kvile, meistring av morsrolla, forhold til partnar
 • Nedstemthet
 • Smerter i bekkenbunnen, evt kontroll av fødselsrifter og tilheling
 • Bekkenrelaterte smerter
 • Bekkenbunnstrening
 • Prevensjon, samliv, seksualitet
 • Hemoglobin – anemi
 • BT
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet
 • Ris/ros til føde/barselavd.

For timebestilling, kontakt:
Tove Austreim Jacobsen, mob 46 88 19 19 eller e-post Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no

 

Kontaktinfo

Tove Austreim Jacobsen,
Mobil: 46 88 19 19
E-post:
Tove.Austreim.Jacobsen@sveio.kommune.no