Brukarstyrt personleg assistent / BPA

Er du sterkt funksjonshemma og har behov for praktisk og personleg hjelp i det daglege, kan du søke om brukarstyrt personleg assistent. Innanfor det timetalet du får tildelt, kan du i prinsippet styre kven du vil ha som assistent og kva assistentane skal gjere. Målet er at du skal ha eit mest mogeleg aktivt liv trass for funkjonshemminga.

Målgruppe:

  • Funksjonshemma med eit samansatt og omfattande behov for tenester og som er i stand til å leia assistenten (vera arbeidsleiar)
  • Personar som ikkje kan ivareta denne rollen sjølv, slik som personar med psykisk utviklingshemming
  • Familiar med born som er funksjonshemma

Kriteriar/vilkår:

  • Personar som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å greie dei daglege gjeremåla.

Lovverk:

  • Dette er ein lovpålagt teneste etter helse-og omsorgstenesteloven

Slik søker du:

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.

Gå til søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Søknaden skal du sende til: 
Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio.

Tenestekontoret behandlar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon 

Saksbehandlar ved Tenestekontoret kan hjelpa deg å utforme ein skriftleg søknad.
Hvis ein annan søker på vegne av deg, må vedkommande ha fullmakt. Søknaden må bli signert av deg.

Les meir om tenestekontoret her

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 26.10.2016

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 480 62 331 / 482 45 666
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00