Tryggleiksalarm

 

Bor du aleine og har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar, kan du søkje om tryggleiksalarm. Tryggleiksalarmen er knytta til ein vaktsentral som formidlar kontakt vidare til heimetenesta. Alarmen verker berre innandørs.

Her kan du lese informasjonsskrivet du får når du har fått innvilga alarm. Gå til informasjonsskriv. (PDF, 299 kB)

Pris for tenesta:

Gå til betalingssatsar (PDF, 141 kB)

Målgruppe:

Eldre, funksjonshemma og andre som kan føle seg utrygge ved å bu aleine.

Kriteriar/vilkår:

  • Det må foreligga søknad.
  • Du må bu/opphelde deg i kommunen.

Lovverk:

Tryggleiksalarm er ikkje ein lovpålagt teneste, men kan ytas om du har eit hjelpebehov som gir rett til tenesta etter helse-og omsorgstenesteloven.

Slik søker du:

Gå til søknadsskjema (PDF, 167 kB)                                                                                                Tilleggopplysningar for søknad om tryggleiksalarm (PDF, 373 kB) må også fyllast ut

Søknaden skal du sende til: 

Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio.

Saksbehandlar ved Tenestekontoret kan hjelpa deg å utforme ein skriftleg søknad.
Viss ein annan søker på vegne av deg, må vedkommande ha fullmakt. Søknaden må bli signert av deg.

 

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00