Krisesenter vest IKS

Tjenesteomtale

Du vurderer kanskje å bryte ut av en voldelig relasjon, eller kanskje du allerede har gjort det og trenger noen å snakke med? Du kan ta direkte kontakt med kommunens krisesentertilbud, uten henvisning eller timeavtale. Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Krisesentertilbudet kan blant anna tilby:

  • Støtte og praktisk hjelp
  • Råd og veiledning
  • Hjelp til bearbeiding
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Advokatbistand
  • Formidle kontakt med offentlige instanser
  • Midlertidig botilbud i trygge omgivelser

Krisesentertilbudet har taushetsplikt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan være anonym.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Lovverk

Dette er en lovpålagt tjeneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Kontakt

Krisesenter vest IKS avdeling Stord tlf. 53 41 12 12

Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund tlf. 52 72 98 84

E-post: post@krisesentervest.no

Nettside: krisesentervest.no

Nyttige lenker:

www.dinutvei.no

krisesentervest.no

Finn nærmeste krisesenter

Lov om kommunale krisesentertilbud

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet