Har du sjølvmordstankar

Her kan du få hjelp:

PSYKISK HELSETENESTE: Kostnadsfritt  lågterskeltilbod for både vaksne og barn.

Psykisk helseteneste har kontor i administrasjonsbygget ved Sveio Omsorgssenter, Løkjavegen 35, 5550 Sveio. Kontoret er ope 08.00-15.30 måndag til fredag.

Her kan du få hjelp om det er akutt:

  • FASTLEGE: Fastlegen kan gi  øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar i kontortida
  • LEGEVAKT: Telefon 116 117. Legevakta har åpent heile døgnet, alle dagar og kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg
  • Akutthjelp: 113

Informasjon om sjølvmordstankar: 

 Snakk om sjølvmord på helse-vest.no

Dersom du opplever at livet kjennest meiningslaust, og du har svært mørke tankar, er det viktig å snakke med nokon om dette så raskt som muleg. I Psykisk helseteneste i Sveio er me fire spesialsjukepleiarar innan psykisk helsearbeid. Me har ingen å miste, så hugs at det går an å få hjelp til å komme seg gjennom og ut av det vonde, uansett kor umuleg det kan kjennast når du opplever krise, stor belastning og har tankar om at du ikkje vil leve lengre. 

Kontaktinfo

Psykisk helseteneste: