Har du sjølvmordstankar

Dersom du opplever at livet kjennest meiningslaust, og tankane dine er mørke og dystre er det viktig å snakke med nokon om det så raskt som muleg!  I Psykisk helseteneste er me tre spesialsjukepleiarar innan psykisk helse, og me – i tillegg til fastlegen din eller Legevakta,  kan ta denne viktige samtalen med folk i alle aldersgrupper.  Ein av oss har også spesial kompetanse i å snakke med barn og unge.

Me har ingen å miste, -så hugs at det alltid går an å få hjelp til å komme gjennom og ut av det vonde, uansett kor umuleg det kan kjennast når du opplever krise, stor belastning og/eller har tankar om at du ikkje vil leve.  Oftast handlar det om at du mest av alt ønskjer deg vekk frå det som er vondt - og få det betre.  Me vil gi deg time til samtale raskt.

FASTLEGEN DIN KAN GI DEG ØYEBLIKKELEG HJELP – også hjelpe deg vidare til akuttmottak i spesialisthelsetenesta når det er naudsynt.

Kontortida i Psykisk helseteneste er: måndag til fredag  Kl 08,00 – 15,30.  Utanom kontortid kan du ringe LEGEVAKTA: 116 117

 PSYKISK HELSETENESTE I KOMMUNEN kan du sjølv kontakte for samtale med psykiatrisk sjukepleiar  på telefonnr:  53 74 82 21, 53 74 82 22 eller 53 74 82 23

Dersom du ikkje får svar på kontortelefonane, kan du ringe:  Mobil 90 87 53 87. 

 Psykisk helseteneste sine kontor er i administrasjonsbygget på Sveio Omsorgsenter, Løkjavegen 35, 5550 Sveio

E-postadresse: bente.h.johannessen@sveio.kommune.no