Har du sjølvmordstankar

Her kan du få hjelp:

PSYKISK HELSETENESTE: Kostnadsfritt  lågterskeltilbod for både vaksne og barn.

Telefon: 53 74 82 22  E-post: Nancy.Helgesen@sveio.kommune.no

Open telefontid: 12.00-15.00 alle kvardagar. (Dersom me ikkje tar telefonen, ringer vi deg tilbake). Me vil gi deg time så raskt me kan.

Psykisk helseteneste har kontor i administrasjonsbygget ved Sveio Omsorgssenter, Løkjavegen 35, 5550 Sveio. Kontoret er ope 08.00-15.30 måndag til fredag.

Her kan du få hjelp om det er akutt:

  • FASTLEGE: Fastlegen kan gi  øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar i kontortida
  • LEGEVAKT: Telefon 116 117. Legevakta har åpent heile døgnet, alle dagar og kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg
  • Akutthjelp: 113

Informasjon om sjølvmordstankar: 

 Snakk om sjølvmord på helse-vest.no

Dersom du opplever at livet kjennest meiningslaust, og du har svært mørke tankar, er det viktig å snakke med nokon om dette så raskt som muleg. I Psykisk helseteneste i Sveio er me fire spesialsjukepleiarar innan psykisk helsearbeid. Me har ingen å miste, så hugs at det går an å få hjelp til å komme seg gjennom og ut av det vonde, uansett kor umuleg det kan kjennast når du opplever krise, stor belastning og har tankar om at du ikkje vil leve lengre.