Psykisk helseteneste for vaksne

Dersom du treng akutt psykisk helsehjelp ring fastlege, legevakta: 116 117, eller 113 om det er akutt fare for liv og helse.

  • Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.
  • Det er eit kostnadsfritt  lågterskeltilbod ( ikkje behov for henvisning frå lege)  Dette er ikkje akutt- teneste
  • Både vaksne og barn kan få tilbod  om hjelp.
  • Me tilbyr terapeutiske samtaler  og støttesamtalar. 
  • Du kan søka hjelp både om du har kortvarige psykiske vanskar, er i livskrise eller om du har langvarig psykisk sjukdom

Målsetting med den psykiske helsetenesta

  • Rask psykisk helsehjelp, tidleg innsats
  • Støtte og rettleiing for meistring av psykiske vanskar, belastningar, traumer og kriser. 
  • Førebygga langvarige psykiske vanskar.

Informasjon:

Kontaktinfo

Psykisk helseteneste: