Høyring  - forslag til ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet, Sveio kommune - 2023 - 2027

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet omhandlar m.a områda

  • Utviklingstrekk
  • Statleg idretts- og friluftslivspolitikk
  • Idrett- og friluftslivspolitikk i Sveio kommune
  • Mål og strategier
  • Resultatvurdering av gjeldande plan
  • Status for Sveio kommune
  • Vurdering av aktivitet og framtidige behov. 

Framlegg til ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2027 (PDF, 3 MB)

Oversikt over tildelte spelemidlar tildelt i planperioden 2016-2021 (PDF, 461 kB)

Prioritert handlingsprogram idrett og friluftsliv 2023 (PDF, 3 MB)

Frist for å komme med innspel til planen er 28. april 2023.

Skriftelege innspel kan sendast til postmottak@sveio.kommune.no, merk "Innpel til ny Temaplan for idrett og fysisk aktivitet".