Høyring om vedtekter i SFO

Illustrasjonsfoto SFO - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto SFO

Høyringsfrist utgått.

Rådmannen har utarbeidd ei saksorientering som gjeld nye vedtekter i dei kommunale SFO-ordningane. Utgreiinga omhandlar ulike tilhøve, særleg gjeld dette bemanning, tilbodsstruktur, ferietilbod, prissetting og opningstider

Utgreiinga omtalar ulike tiltak som kan bidra til at SFO-tilbodet blir meir tilgjengeleg for fleire barn og familiar.

Forslag til nye vedtekter som byggjer på utgreiinga, er vedlagt høyringsdokumentet.

Høyring om vedtekter i SFO (PDF, 197 kB)

Forslag til nye vedtekter i SFO (PDF, 164 kB)

Høyringsdokumnet: Vedtekter i SFO (PDF, 879 kB)

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 21.03.2017