Høyringsnotat om nytt ordensreglement for grunnskulen i Sveio

Høyringsfrist utgått

Undervisningstime v/Sveio skule - Klikk for stort bileteUndervisningstime v/Sveio skule Sveio skule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er utarbeidd ny forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sveio kommune. Ordensreglementet er felles for barne- og ungdomstrinnet, og det er lagt vekt på at det skal vera tydeleg og lett å bruka, både for elevar og tilsette. Føremålet med ordensreglementet er å gi klare og føreseielege reglar i skulekvardagen, og å bidra til eit trygt og godt skulemiljø.ordensreglementet er sett opp etter eksempel i rundskriv frå Udir, og innhaldet er heimla i lovverket.

Høyringsfrist: 24.04.2017

 

Høyring om nytt ordensreglement (PDF, 214 kB)

Forskrift om ordensreglement for grunnskulane i Sveio (PDF, 273 kB)

Publisert av Natalia Soto Danmo. Sist endra 25.08.2017