Innspel til kommuneplanen for Sveio – fellesinteresser, møteplassar og næringsaktivitet

Les meir om korleis du kan gi innspel til kommuneplanen her: Planprosessen for kommuneplanen - Sveio kommune