Lysing i akvakultursak - søknad frå MS Solutions AS om ny lokalitet for oppforing av taskekrabbe på land ved Liereid i Sveio kommune - offentleg ettersyn

MS Solutions AS har søkt om å få etablera eit anlegg på 30 m2 med maksimalt 4000 krabbar i næringsområde ved Liereid. Det er Vestland fylkeskommune som avgjer søknaden. Kommunen skal gje uttale. Etter § 9 i «Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret» skal kommunen syta for at søknaden vert lagt ut til offentleg ettersyn. Saka med alle dokumenta kan elles sjåast ved å søkja på arkivsak 21/305 her. Eventuelle merknader og innspel må sendast til Sveio kommune seinast 7. mai 2021.

Rekning vert å senda til: MS Solutions AS, Straumøyvegen 28 B, 5554 Valevåg.

Lysing i akvakultursak Liereid - vedlegg
Tittel Publisert Type
Målsatt bygg 20.03.21

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Målsatt bygg 20.03.21.pdf
Svar på søknad frå MS Solutions AS om oppfôring av krabbe på lokaliteten Liereid i Sveio kommune

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Svar på søknad frå MS Solutions AS om oppfôring av krabbe på lokaliteten Liereid i Sveio kommune.pdf
skisse anlegg filter UV inn og ut

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skisse anlegg filter UV inn og ut.pdf
Oversiktskart med vannledning inn og ut blåst opp

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart med vannledning inn og ut blåst opp.pdf
risiko og beredskapsplan

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned risiko og beredskapsplan.pdf
Oversiktskart med vannledning inn og ut

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart med vannledning inn og ut.pdf
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_.pdf
Vann analyse

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vann analyse.pdf
VLFK brev til sektor 18.03.2021

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VLFK brev til sektor 18.03.2021.pdf
VLFK brev til Sveio kommune 18.03.2021

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VLFK brev til Sveio kommune 18.03.2021.pdf