Melding om oppstart av privat detaljregulering for utviding av Sveio Golfpark gnr. 92 bnr. 10 og 15, midlertidig planid 2020902

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla av Sveio Golfpark sett i gang arbeid med om oppstart av arbeid med omregulering til golfføremål på delar av gnr. 92, bnr 10 og 15 i Sveio.

Gnr 92 bnr 10 og 15
Tittel Publisert Type
Referat frå oppstartsmøte

01.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå oppstartsmøte.pdf
Kartutsnitt

01.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartutsnitt.pdf
Oversiktskart

01.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Baneplan for ny 9-hol og drivingrange

01.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Baneplan for ny 9-hol og drivingrange.pdf
Melding om oppstart av privat detaljregulering for utviding av Sveio Golfpark

02.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om oppstart av privat detaljregulering for utviding av Sveio Golfpark.pdf