Trafikksikringsplan til offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteIll.bilde trafikksikringsplan

Høyringsfrist utgått

Det er utarbeida ny trafikksikkringsplan for Sveio Kommune som gjeld for perioden 2016-2027

Arbeidet er gjennomført av Akvator AS i samarbeid med ei kommunal prosjektgruppe. Innbyggjarar, FAU,  lag, Offentlege- og private organisasjonar har vore invitert til å gje innspel til planarbeidet. Planen ligg no ute til offentleg gjennomsyn i 6 veker frå 06.12.2016, uttale til planen må vera i hende før 17.03.2017.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 18.12.2018