Vegnamn i Sveio


Sveio kommune skal tildela vegnamn (offisielle adresser i desse områda:

Området Liereid-Haugland, Området Tråvås-Einstadbøvoll, Området nord og vest for Sveio sentrum, Område ved Kvalvågen, Området ved Avløypet, Industriområde på Ekrene (sjå vedlegg til høgre)

Høyringsutkastet er lagt ut på følgjande stader: Valevåg Mat, Førde Dagligvare, Auklandshamn Handel, Haukås bensinstasjon, Sveio folkebibliotek og Sveio offentlege servicekontor.

Høyringsfrist: 7. november 2017.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 12.10.2017