Korona – Testing, vaksine og generell info

Regjeringa har fjerna alle forskriftsfesta smitteverntiltak og anbefalingar. Oppdatert informasjon frå overordna styresmakter finn du på regjeringa sine nettsider.

Dersom du føler deg sjuk er du anbefalt å halda deg heime, uavhengig av årsak. Sjå FHI sine nettsider for meir informasjon. 

Berre kontakt helsevesenet dersom du treng helsehjelp. Utanom opningstidene for din fastlege kan du kontakta legevakta på 116 117.

 

 

 


 

Informasjon om testing

Vaksine

Diverse informasjon

Information in English