Kulturavdelinga

Har du vore på konsert i Valenheimen, lånt bøker på biblioteket, deltatt eller sett på Ungdommens kulturmønstring? Har du vore elev i kulturskulen, spelt i korps eller vore med i Ungdomsrådet? Har du vore på arrangement i Vigdartun?

Dette er nokre av mange områder kulturavdelinga i Sveio kommune jobbar med. 

Kulturavdelinga finn du i Sveio sentrum på kommunehuset. Leiar for avdelinga er Pål W. Jøsok. 
Me jobbar på fleire ulike arenaer i utstrakt kontakt med folk. Me har også god kunnskap om andre kunst- og kulturtilbod i kommunen vår.

Søknadsskjema for leige av Vigdartun finn du til høgre på denne sida.

Kontakt

Pål Jøsok
Kultursjef
53 74 80 70