Registrere lag eller publisere eit arrangement

Du kan registrere arrangementet eller organisasjonen din på nettsida, men Sveio kommune har tatt i bruk aktivitetskalenderen Friskus.com, som etter kvart vil erstatte denne funksjonen.  

Friskus er ein interaktiv aktivitetskalender og eit tverrfagleg samhandlings- og koordineringsverkty. Her kan lag og organisasjonar leggja ut tilboda sine, og innbyggjarane i kommunen oppretta personlege brukarar. Målet er å samla alle aktivitetar og frivillige tilbod i Sveio kommune på ein plass. Kommunen har kjøpt lisens som gjeld for alle brukarar i Sveio. Opprett brukar på www.sveio.friskus.com

Ønskjer du å publisere eit arrangement på nettsida, må laget ditt vere registrert først. Klikk på logg inn / registrere lag. Arrangementet blir vist under "Kva skjer i Sveio" på framsida. For hjelp/veiledning, ta kontakt på postmottak@sveio.kommune.no

 

Frivilligplan

Frivilligplanen er utarbeidd i 2018/2019 i samråd med frivillige i Sveio, og vedteken av kommunestyret 17.06.2019. Plandokumentet med vedlegg finn du på høgre side.


Ta kontakt med kulturavdelinga dersom du har spørsmål.