Stønadsordning

Sveio kommune har fleire ulike stønadsordningar for frivillige lag og organisasjonar. Kvar stønadsordning har eige søknadsskjema, som du finn på denne sida. Der finn du òg "Handbok for lag og organisasjonar", med informasjon og retningsliner for dei ulike ordningane.

Fullstendige retningslinjer finn du i Handbok (PDF, 926 kB) for lag og organisasjonar. Det er eigne søknadsskjema for dei ulike ordningane.

  • Driftsstønad for lag og organisasjonar(Kulturmidlane)
  • Tilskot til materiell og utstyr
  • Tilskot til leikeplassar
  • Kursstønad(leiar- og utøvarkurs)

Gå til søknadsskjema

I tillegg til dette deler Sveio kommune ut kulturstipend og kulturpris vekselvis anna kvart år.

Spørsmål kan rettast til kulturavdelinga.

 

 

Kontakt

Pål Jøsok
Kultursjef
53 74 80 70
Ellen Tveit
Rådgjevar kultur
53 74 80 73

Kart