Velkommen til Sveio kommune

Klikk for stort bilete Ida Kristin Vollum  

Sveio kommune er ei halvøy som grensar mot Sletta og Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Kommunen ligg i Hordaland fylke. Den har fastlandsgrense med kommunane Tysvær og Haugesund, som begge ligg i Rogaland fylke.

Turistinformasjonen i Sveio kommune finn ein hos Sveio Libris & Ringo, i Sveio senter som ligg i Sveio sentrum. Viss ein ikkje stikk innom der, så har dei e-post adresse sveio@libris.no eller telefonnummer 96913444.

Sveio kommune er ei halvøy som grensar mot Sletta og Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Kommunen ligg i Hordaland fylke. Den har fastlandsgrense med kommunane Tysvær og Haugesund, som begge ligg i Rogaland fylke.

Hovudferdselsåra på Vestlandet, kyststamvegen E39, går gjennom kommunen. Sveio har om lag 5600 innbyggjarare som bur spreidd over heile kommunen. Kommunen dekker eit areal på 246 kvadratkilometer. (Om du vil sjå eit større kart, kan du klikke på det til høgre.)

Landskap

Sør er landskapet småkupert og skiftar mellom dyrka mark og store utmarksvidder, lyngheiar, våtmaksområde, skogkledde lier og forblåste knausar.
I nord er det meir fjell og barskog. Her finn du det høgste fjellet i kommunen, Trollavassnipen, som reiser seg 432 m.o.h. Kystlinja er lang med mange pollar og fjordarmar. 22 kvadratkilometer av kommunen er dekka av ferskvatn, fordelt på 282 små og mellomstore vatn. Vigdarvatnet
sør i kommunen er det største vatnet.

Tettstader

Sveio: Administrasjonssenter, turistkontor, bibliotek, kyrkje, lege, tannlege, postkontor, bank, handel, bilverkstad, idrettsanlegg, lokalavis

Førde: Lensmannskontor, kyrkje, lege, daglegvare, byggvarehus, bilverkstad

Valevåg: Daglegvare, campingplass, kafé, gatekjøkkenF

Fakta om Sveio

Areal 246 kvadratkilometer
Innbyggjarar ca. 5700
Avstand til Haugesund frå Sveio sentrum 18 km/20 minutter
Avstand til Stord frå Sveio sentrum 32 km/30 minutter
Pendlarkommune - Primærnæringane er viktige