Ledige stillingar i Sveio kommune

Du er velkommen til å søke ledige stillingar i Sveio kommune. 

Me gjer merksam på  at innkalling til intervju kan skje via e-post til e-postadressa som er oppgjeve i søknadsskjema.

Søkjarar som ønskjer å vere unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt. Grunngjevinga vil bli vurdert i samsvar med reglane i Offentleglova

Publisert 07.09.2016
Ill.bilde helse og omsorg

I Sveio kommune arbeider det mange kjekke og dyktige sjukepleiarar som ønskjer seg fleire kollegaer. Kommunen tilbyr difor ekstratillegg for sjukepleiarar som ønskjer stilling på natt og stipend til sjukepleiestudentar som tar helgevakter + ferievikaraiat.