Ringevikarar Eining Habilitering, saksnr. 19/364

Me har behov for ringevikarar for korte og lengre fråvær.

Me ønskjer å knytta til oss vikarar som me kan ringa til når me har behov. Vikariata kan vere frå dag til dag, eller over lengre periodar.

Kvalifikasjonar:

-Relevant utdanning innan helse- og omsorgstenester
-Ønskjeleg med erfaring frå liknande arbeid

Me legg vekt på:
- Gode samarbeidsevner og personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
- Du må være engasjert og du må kunne jobba målretta.
- Du må kunne  jobbe sjølvstendig, samtidig som du må kunne samarbeide tett med kollegaer.
- Du må vere tilpassingsdyktig, gi rom for variasjonar og fleksibel gjennom ein arbeidsdag.

Me tilbyr:
- Fagleg og spanande miljø
- Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk


NB! Det er krav om godkjent politiattest i stillinga


Nærare opplysningar får ein ved å kontakta:

Avdelingsleiar Kjersti Jacobsen, telefon 53 74 05 33

epost Kjersti.Jacobsen@sveio.kommune.no

Sveio kommune oppmodar alle våre søkjarar til å nytta vårt digitale søknadssenter   www.sveio.kommune.no/selvbetjening      

Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00

 

 

Publisert av Viktoria Rush Lien. Sist endra 02.09.2019