Stipend til sjukepleiarstudentar og sjukepleiarar

Sjukepleiestudentar får tilbod om årleg stipend på kr. 10 000 mot å binda seg til arbeid i 5 ferieveker samt 10 helgevakter.

Sjukepleiarar som tar mot faste stillingar på natt, innan pleie- og omsorg, får tilbod om kr. 10.000 i funksjonstillegg.

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 21.11.2017