Sveio kommune, Lærling kontor- og administrasjonsfaget saksnr. 19/28

Sveio kommune er i sterk vekst og ligg strategisk til i ein sterk region, mellom Haugesund og Stord. Kommunen ligg høgt på attraktivitetsbarometeret i Hordaland. Kommunen har fokus på utvikling og er oppteken av at Sveio skal vera ein god kommune å bu i.

 

Sveio kommune har ledig lærlingplass i kontor- og administrasjonsfaget frå 01.07.19.

Krav til kompetanse:
Du bør ha bestått VG1 og VG2 (eller er ferdig med dette juni 2019).

Me ser etter deg som:
- Er fleksibel og løysingsorientert.
- Har gode samarbeidsevner og kan arbeide sjølvstendig.
- Har evne til å sette fag, kvalitet og service i fokus.

- Har gode ferdigheiter innan service og kommunikasjon.
- Ønskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø.
- Er ein god kollega og søker kunnskap hos din veileder.

- Vant med å bruka IKT-verktøy.

Sveio kommune kan tilby:
- Dyktige kollegaer i godt arbeidsmiljø.
- Gode mogelegheiter for fagleg og personlig utvikling.
- Fagleg leiarar og instruktørar med brei fagkunnskap og erfaring med å rettleie lærlingar.


Ønskjer du nærare opplysingar om stillinga kan du kontakta:
Jan Andre Endresen, telefon 53 74 80 23, e-post: jan.andre.endresen@sveio.kommune.no  


Sveio kommune oppmodar alle våre søkjarar til å nytta vårt digitale søknadssenter
www.sveio.kommune.no/selvbetjening

Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00


 

 

 

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

 

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 09.01.2019