Forskrift om beite for geit og sau i Sveio kommune

Klikk for stort bileteSauer Ida Kristin Vollum

 

Landbrukskontoret har fått førespurnad om det er lov å halde geit i Sveio kommune. Det blei utarbeida forskrift om beitebruk for geit og (sau) i 1975. Som de ser av forskrifta, er det lov å halde geit i Sveio kommune, vilkår at dyra skal vere på  inngjerda område i nemnd tidsrom.

Gå til forskrift om beite for sau og geit i Sveio kommune