Serverings-, sals- og skjenkeløyve og sal av tobakk